DisclaimerPrintversie disclamer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  - gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  - u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  - de inhoud: alle in de website aanwezige inhoud;
 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina's die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. Fysiotherapie Ypestein Heiloo besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid van de gegevens op deze website. Ondanks deze zorg en aandacht kan Fysiotherapie Ypestein Heiloo niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de gegevens. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Ze zijn van algemene aard en zijn geen persoonlijk advies. Fysiotherapie Ypestein Heiloo aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 4. Fysiotherapie Ypestein Heiloo is niet verantwoordelijk voor informatie van bestanden die aan deze website zijn gekoppeld en/of websites waarnaar wordt verwezen.
 5. Het is niet toegestaan ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik te maken van de inhoud van deze website -in zijn geheel of in delen- of hierop inbreuk te plegen; bezoekers en gebruikers mogen niets van de website overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fysiotherapie Ypestein Heiloo; deze en zijn toeleveranciers van gegevens zijn niet aansprakelijkheid voor de eventuele directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden of problemen door of inherent aan het verspreiden van gegevens via internet, waaronder technische storingen.
 6. Mocht u een fout aantreffen op onze website of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Fysiotherapie Ypestein Heiloo of een mail sturen naar: info@fysiotherapie-ypenstein.nl.